211 7809784


211 780 9784 2299 309900
Ωράριο λειτουργίας
Το κατάστημα εξυπηρετεί
καθημερινά 9:00 - 17:00.
Σάββατο 9:00 - 14:00.
Για τηλεφωνικές παραγγελίες έως τις 15:00.
Τοποθεσία
Οδηγίες για το πως να έρθετε.
Το κατάστημα βρίσκεται στο Μαρκοπούλο επί της κεντρικής λεωφόρος Μαρκοπούλου – Σουνίου
(Είναι η προέκταση της Αττικής οδού).

Περισσότερες πληροφορίες και χάρτης
Το καλάθι μου
Αναζήτηση
Κατηγορίες
Auto - Moto
Hobby - Αθλητισμός
Μόδα
Παιδικά - Βρεφικά
Σπίτι - Κήπος
Τεχνολογία
Μεταχειρισμένα
Δημοφιλή Προϊόντα
Γυμναστική στο σπίτι!!!
Προστατέψτε το σπίτι σας!

Όροι Εγγύησης
Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος για ιδιωτική χρήση και δεν μεταβιβάζεται. Η COSMOMARKET δεν φέρει οποιαδήποτε άλλη – πέραν των οριζόμενων στην παρούσα εγγύηση - ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από την αγορά, κατοχή, πώληση ή χρήση της συσκευής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση της συσκευής είναι να συνοδεύεται από αντίγραφο της απόδειξη ή του τιμολόγιου αγοράς της. Η Εγγύηση τηςCOSMOMARKET καλύπτει ελαττωματικά εξαρτήματα ή ελαττώματα κατασκευής τα οποία πιθανόν να προκύψουν. Περιορίζεται δε στην, χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή, αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής άλλως την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και στο κόστος εργασίας. Η επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του αγοραστή, προϋποθέτει ότι η συσκευή θα παραδοθεί, με έξοδα του κατόχου αυτής, στο σέρβις της Εταιρείας. Τα έξοδα εγκατάστασης, απεγκατάστασης της συσκευής από το χώρο του αγοραστή και αποστολής της συσκευής προς το τμήμα σέρβις της COSMOMARKETκαθώς και η αποστολή αυτής από το τμήμα σέρβις προς τον χώρο του αγοραστή, βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή της συσκευής . Η εταιρία επισκευάζει άλλως αντικαθιστά την συσκευή σύμφωνα με την δυνατότητα επισκευής της. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο η COSMOMARKETδεν έχει υποχρέωση να παρέχει συσκευή αντικατάστασης - για όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή - στον κάτοχο της . Συσκευή που επισκευάζεται μέσα στα χρονικά όρια της εγγύησης συνεχίζει να καλύπτεται από την εγγύηση για τον υπόλοιπο χρόνο που απομένει μέχρι την λήξη της περιόδου εγγύησης (από την αρχική ημερομηνία αγοράς). Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου που καθορίζεται από την αρχική ημερομηνία αγοράς της. Το τμήμα σέρβις δεν είναι υπεύθυνο για πληροφορίες-δεδομένα που τυχόν υπάρχουν σε αποθηκευτικά μέσα (σκληρούς δίσκους, μνήμες στερεάς κατάστασης κλπ) ενσωματωμένα ή εγκατεστημένα σε συσκευές που παραδίδονται για επισκευή ή έλεγχο λειτουργίας. Τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις που τυχόν υπάρχουν αποθηκευμένα στις συσκευές θεωρείται δεδομένο πως διαγράφονται. Απαραίτητη για τη διάγνωση της βλάβης ή την αποτελεσματική επισκευή της συσκευής είναι η Φόρμα Επισκευής που πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και να συνοδεύει το παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης). Οι όροι της Εγγύησης της COSMOMARKETδεν μπορούν να τροποποιηθούν από οποιοδήποτε κατάστημα ή κάποιον συνεργάτη της εταιρίας. Η υποχρέωση επισκευής συσκευής που εμπίπτει στην παρούσα εγγύηση, εκτελείται αποκλειστικά από την cosmomarket.
Διάρκεια εγγύησης
Όλα τα προϊόντα της εταιρίας cosmomarket που προορίζονται για ιδιωτική χρήση καλύπτονται από εγγύηση 6μηνες ΕΩΣ 2 χρόνια (ανάλογα με την εγγύηση της εκάστοτε εισαγωγικής εταιρείας). Αποδεικτικό της ισχύος της εγγύησης αποτελεί η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς τους.
Απομείωση αξίας συσκευής
 Αν μια συσκευή που έχει παραδοθεί για επισκευή μέσα στα πλαίσια της εγγύησης, δεν μπορεί να επισκευαστεί και δεν υπάρχει αντίστοιχη συσκευή για αντικατάσταση τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί το τίμημα αγοράς ή συσκευή ισόποσης αξίας .

Εξαιρέσεις εγγύησης
Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει
• Η εγγύηση δεν ισχύει αν έχει γίνει κακή χρήση του προϊόντος ή χρήση που δεν περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
• H εγγύηση δεν ισχύει αν δεν έχουν τηρηθεί οι περιορισμοί που τυχόν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
• Η εγγύηση δεν ισχύει αν η συσκευή έχει τροποποιηθεί, μετασκευαστεί ή έχουν γίνει σε αυτή επεμβάσεις στο εσωτερικό της με οποιοδήποτε τρόπο.
• Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές στο περίβλημα της συσκευής ή στο φινίρισμα της.
• Βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένες συνδέσεις.
• Οθόνες LCD που έχουν κατεστραμμένα έως 3 εικονοστοιχεία (pixel).
• Μπαταρίες απλές και επαναφορτιζόμενες που έχουν πωληθεί μεμονωμένα ή αποτελούν λειτουργικά μέρη μιας συσκευής.
• Αναλώσιμα όπως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) μύτες κολλητηριών, αντιστάσεις -θερμαντικά στοιχεία, σπρέι συντήρησης και καθαρισμού, φίλτρα απορροφητικών συσκευών , λάμπες φωτιστικών και εφέ κλπ.
• Καμένα ή κατεστραμμένα μεγάφωνα ηχείων καθώς και κυκλώματα παθητικών ηχείων.
• Καταστροφές που έχουν προέλθει εξαιτίας φυσικών καταστροφών, καιρικών φαινομένων ,υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών ή θεομηνιών.
• Καταστροφές που έχουν προέλθει από κρουστικές υπερτάσεις στα κυκλώματα τροφοδοσίας της συσκευής, στις εισόδους –εξόδους βίντεο σήματος, στις θύρες δικτύου ή στις θύρες τηλεφωνικών συνδέσεων.
• Συσκευές στις οποίες έχει γίνει απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της, ο αγοραστής θα χρεωθεί το κόστος των μεταφορικών.
Γενικοί όροι
Οι παραπάνω όροι δεν περιορίζουν τυχόν δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από την Ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:
Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του..
Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται με την παράδοση του προϊόντος στο χώρο μας στις ώρες λειτουργίας η μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.

 

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.
Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

 

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες .Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν τον πελάτη μας.
Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης .Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%.

 

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε
προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας ( όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές - κοπτικές - κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες και θερμόμετρα κ.α.).
συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.
πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
Για τα εποχιακά είδη, όπως τα Χριστουγεννιάτικα, Αποκριάτικα, Πασχαλινά, Καλοκαιρινά /είδη θαλάσσης και τα σχολικά, δεν ισχύει η δυνατότητα αλλαγής
Όπως και ανοιχτές συσκευασίες ή χρησιμοποιημένες συσκευές.
Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.)
Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Διαδικασία επιστροφής

  Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία την οποία έχετε φτιάξει ένα έγγραφο στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.
Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπ όψιν Τμήματος Επιστροφών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας
και κερδίστε 100 νέους πόντους

Follow us on